หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอศปก.อ.ยี่งอ

19 ตุลาคม 2560
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอศปก.อ.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอได้เข้าร่วมประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ(ศปก.อ.ยี่งอ  นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ

19 ตุลาคม 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" อำเภอยี่งอ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธาน 

วันที่ 10 ต.ค. 60 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ

16 ตุลาคม 2560
วันที่ 10 ต.ค. 60 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ  ได้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ

15 ตุลาคม 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ  ประจำปี 2560 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2560

09 ตุลาคม 2560
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2560

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีผู้นำศาสนา 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 พิธีเปิดโครงการสานใจใต้สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31

05 ตุลาคม 2560

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้รับมอบหมายจาก นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

02 ตุลาคม 2560
วันที่ 2 ตุลาคม 2560  ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผน

วันที่ 28 กันยายน 2560 กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไท

02 ตุลาคม 2560
วันที่ 28 กันยายน 2560 กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไท

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย 

วันที่ 29 กันยายน 2560 ร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 256

02 ตุลาคม 2560
วันที่ 29 กันยายน 2560 ร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 256

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

วันที่ 26 กันยายน 2560 ประชุม โครงนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน

28 กันยายน 2560
วันที่ 26  กันยายน 2560  ประชุม โครงนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุม โครงนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานของดีเมืองนราธิวาส

28 กันยายน 2560
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานของดีเมืองนราธิวาส

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ. สช.อ.ยี่งอ /คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ ได้ร่วมริ้วขบวนของอำเภอยี่งอ ในริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๐ 

วันที่ 20 กันยายน 2560 ประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Leteracy )

28 กันยายน 2560
วันที่ 20  กันยายน 2560  ประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Leteracy )

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ. สช.อ.ยี่งอ  ประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Leteracy )

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอิดิลอัฏฮา ครั้งที่

04 กันยายน 2560
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอิดิลอัฏฮา  ครั้งที่

น.   นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ  เข้าร่วมกิจกรรมรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอิดิลอัฏฮา  ครั้งที่ 2  โครงการมอบชุดรายอ  และมอบทุนแก่

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดการแข่่งขันฟุตบอล 9 คน การกุศลเพื่อน้อง

04 กันยายน 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดการแข่่งขันฟุตบอล 9 คน การกุศลเพื่อน้อง

เวลา 16.30 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่่งขันฟุตบอล 9 คน การกุศลเพื่อน้อง ยี่งอพอเพียงและแบ่งปัน เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า และยากจน โดยมีนายยาลา 

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

ราคาทองคำวันนี้

 

กำลังออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024