หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่13 ธันวาคม 2560 “สภากาแฟยามเช้า อำเภอยี่งอ”

14 ธันวาคม 2560
วันที่13 ธันวาคม 2560 “สภากาแฟยามเช้า อำเภอยี่งอ”

สช.อ.ยี่งอ นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 9 โรง เป็นเจ้าภาพจัด“สภากาแฟยามเช้า อำเภอยี่งอ” ณ โรงเรียนนุรักษ์อิสลาม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 การประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

13 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 การประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ครั้งที่ 1/2561 

วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

13 ธันวาคม 2560
วันนี้ 8 ธันวาคม 2560  พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

2560  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  โดยมี พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นประธาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม

06 ธันวาคม 2560
 วันที่ 6 ธันวาคม  2560 ประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม  2560   เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

04 ธันวาคม 2560
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

01 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2560

28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2560

  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ 

วันที่ 21 พ.ย. 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบปะประชาชนชาวตำบลตะปอเยาะ

24 พฤศจิกายน 2560
วันที่  21 พ.ย. 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบปะประชาชนชาวตำบลตะปอเยาะ

ที่ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  นายดุสิต ทัศนียาภรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมหารือในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561

13 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมหารือในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561

ที่ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มีการประชุมหารือในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 โดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุม 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

13 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ ดร.วาทิต มีสนุ่น  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน

04 พฤศจิกายน 2560
วันที่  2 พฤศจิกายน 2560 ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุม  

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

30 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง

30 ตุลาคม 2560
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมซุ้มจัดนิทรรศการ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอศปก.อ.ยี่งอ

19 ตุลาคม 2560
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอศปก.อ.ยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอได้เข้าร่วมประชุมของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ(ศปก.อ.ยี่งอ  นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024