หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560

26 พฤษภาคม 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พิธีเกี่ยวข้าวโครงการฟื้นฟูนาร้าง สร้างนาดี ปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ

19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พิธีเกี่ยวข้าวโครงการฟื้นฟูนาร้าง สร้างนาดี ปีที่ 2  ของโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ

เวลา 13.00 น.  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกี่ยวข้าว

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

18 พฤษภาคม 2560
วันนี้ 16 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ กำกับ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียน ชั้น ป.6 เข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

09 พฤษภาคม 2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ กำกับ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียน ชั้น ป.6 เข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียน ชั้น ป.6 เข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 เมษายน 2560 พิธีปิดการจัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น

09 พฤษภาคม 2560
วันที่ 8 เมษายน 2560 พิธีปิดการจัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ มอบหมายให้นายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมในพิธีปิดการจัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น ในห้วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1772/2560 โดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน

05 พฤษภาคม 2560
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1772/2560 โดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน

เพื่อตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 เมษายน 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในตาดีกาดารุลวุซกอ ประจำปีการศึกษา 2560

01 พฤษภาคม 2560
วันที่ 29 เมษายน 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในตาดีกาดารุลวุซกอ ประจำปีการศึกษา 2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในตาดีกาดารุลวุซกอ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการอำเภอยี้มเคลื่อนที่ นาวิก นาวีสัญจร ต.จอเบาะ

30 เมษายน 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการอำเภอยี้มเคลื่อนที่ นาวิก นาวีสัญจร ต.จอเบาะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ และนายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอำเภอยี้มเคลื่อนที่ นาวิก นาวีสัญจร 

วันที่ 22 เม.ย. 2560 พิธีเปิดโครงการตาดีกา สัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตำบลจอเบาะ

30 เมษายน 2560
วันที่ 22 เม.ย. 2560 พิธีเปิดโครงการตาดีกา สัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตำบลจอเบาะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตาดีกา  สัมพันธ์ ประจำปี  2560  ตำบลจอเบาะ 

วันที่ 20 เมษายน 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

20 เมษายน 2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 17 เม.ย. 60 โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา ประจำปี 2560 ระดับตำบลลุโบะบายะ

20 เมษายน 2560
 วันที่ 17 เม.ย. 60 โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา ประจำปี 2560 ระดับตำบลลุโบะบายะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา  ประจำปี  2560  ระดับตำบลลุโบะบายะ   

วันที่ 19 เมษายน 2560 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560

20 เมษายน 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560  

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นัก- เดิน- ทาง ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

กำลังออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024