หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 20 เมษายน 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

20 เมษายน 2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 17 เม.ย. 60 โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา ประจำปี 2560 ระดับตำบลลุโบะบายะ

20 เมษายน 2560
 วันที่ 17 เม.ย. 60 โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา ประจำปี 2560 ระดับตำบลลุโบะบายะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา  ประจำปี  2560  ระดับตำบลลุโบะบายะ   

วันที่ 19 เมษายน 2560 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560

20 เมษายน 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560  

วันที่ 18 เม.ย. 60 การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน อำภอยี่งอ ประจำปี 2560

19 เมษายน 2560
 วันที่ 18 เม.ย. 60 การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน อำภอยี่งอ ประจำปี 2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน อำภอยี่งอ

วันที่ 10 เมษายน 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

11 เมษายน 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ได้มอบหมายให้นายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

วันที่ 8 เมษายน 2560 ประชุมการขับเคลื่อนกาปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

11 เมษายน 2560
วันที่ 8 เมษายน 2560 ประชุมการขับเคลื่อนกาปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกาปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ 

วันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด “มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอยี่งอ”

04 เมษายน 2560
วันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด “มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอยี่งอ”

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด “มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอยี่งอ” ประจำปี 2560

วันที่ 3 เมษายน 2560 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

04 เมษายน 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน  

วันที่ 2 เมษายน 2560 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน

04 เมษายน 2560
วันที่ 2 เมษายน 2560 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเปิดพิธีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 

วันที่ 30 มีนาคม 2560 การแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

30 มีนาคม 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560 การแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

กำลังออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024