หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 22 มี.ค. 60 โครงการ “สุขภาวะเยาวชน เพื่อชุมชนมีสุข”

22 มีนาคม 2560
วันที่ 22 มี.ค. 60 โครงการ “สุขภาวะเยาวชน เพื่อชุมชนมีสุข”

นายรอสดี  กอวาอูตู  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายอามิน ลูวี  นักจัดการทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

23 มีนาคม 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 พร้อมให้โอวาทแก่เด็กที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ มัสยิดนูรุลอิสซาน บ้านบลูกาฮูลู

22 มีนาคม 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ มัสยิดนูรุลอิสซาน บ้านบลูกาฮูลู

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผอ.สช.อ.ยีงอ  พร้อมคณะ  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน

วันที่ 13 มีนาคม 2560 พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย และยากจน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

20 มีนาคม 2560
    วันที่ 13 มีนาคม 2560 พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย และยากจน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ผู้การนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ โดดร่มดิ่งพสุธามาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย และยากจน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

วันที่ 12 มีนาคม 2560ต้อนรับ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

20 มีนาคม 2560
วันที่ 12 มีนาคม 2560ต้อนรับ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อัลฮูดา

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ

20 มีนาคม 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ  (ศปก.อ.ยี่งอ) ประจำเดือนมีนาคม   

วันที่ 8 มีนาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559

20 มีนาคม 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และโรงเรียนฮาซานียะห์  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2560 การออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

08 มีนาคม 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 การออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2559

วันที่ 1 มีนาคม 2560 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

02 มีนาคม 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 กิจกรรมศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจและพบปะประชาชน ครั้งที่ 15

02 มีนาคม 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560 กิจกรรมศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจและพบปะประชาชน ครั้งที่ 15

เวลา 09 : 30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.จีรัชญ์ บุญชญา รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธี เป็นประธานกิจกรรมฯ

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

กำลังออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024