ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ปีที่ 3

19 เมษายน 2561

นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

19 เมษายน 2561

สช.จัดการอบรมครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

06 เมษายน 2561

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษ...

31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 มอบทุนการศึกษาแก่...

31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ในพื้นที่อำเภอยี่งอ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายอัสมี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจประเมินผลการด...

31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจประเมินผลการดำเนินงานและเก็บคะแนน การประกวดระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลุโบะบือซา

คณะกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ ตรวจประเมินผลการดำเนินงานและเก็บคะแนน การประกวดระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลุโบะบือซา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมสร้างความเข...

31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมสร้างความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วน นางปารีด๊ะ ดาราเม๊าะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ

23 พฤษภาคม 2561 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลู...

31 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารี

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สช.อ.ยี่งอ ตรวจ น...

23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สช.อ.ยี่งอ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใน รร.เอกชนในสังกัด

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 43/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตรวจ นิเทศ ติดตาม...

23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใน รร.เอกชนในสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ โดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มหกรรมตาดีกาสัมพั...

22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอยี่งอ ปี 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหารและฝ่ายปกครอง ผู้ นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำศาสนา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 “การประชุมของพนัก...

22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 “การประชุมของพนักงานราชการทั่วไป”

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร...

22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เดิน -วิ่ง- การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม ศูนย์สันติ...

22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที 1

รร.การเมือง ศสว.ได้จัดกิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 25 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายหากีม บือราเฮง ผู้ร่วมพัฒนา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โครงการตำบลสันติธร...

22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ เข้าร่วมโครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลยี่งอร่วมกับ

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 ติวเตอร์ แนะแนว การศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนเอกชน จว.นราธิวาส( สช.นราธิวาส) ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอยี่งอ2560 มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส ริ้วขบวนอำเภอยี่งอในงานของดีเมืองนรา 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของชาวอำเภอยี่งอ ตอนที่ 1 กีฬาสัมพันธ์2560อำเภอยี่งอ 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อนุรักษ์เกมส์ 2017 Hasa Game 2017 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ Hasa Game 2017 อนุรักษ์เกมส์ 2017 12 สิงหา 2560 วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ อัครศาสน์เกมส์ 2560 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอำเภอยี่งอ รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยี่งอ งานวัฒนธรรมของดีอำเภอยี่งอ ปี 2560 อบรมผู้สอนศูนย์ตาดีกาอำเภอยี่งอ มหกรรมงานกีฬาสี รร. อิสลามวิทยานุสรณ์ อ ยี่งอ จ นราธิวาส พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอยี่งอ รอบที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประมวลภาพ2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอยี่งอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อำเภอยี่งอ 2561 สวัสดีปีใหม่ 2518 สช นราธิวาส จังหวัดเคลื่อนที่บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ 61 ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน61 (รร พิพัฒน์ทักษิณ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 60 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

กำลังออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024