หนังสือถึงโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม สช.ยี่งอ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2560

07 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2560

เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โครงการ"มอบชุดรายอ และมอบทุนสู่วันอีดีลฟิตรี รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีดีลฟิตรี ครั้งที่ ๑

04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โครงการ"มอบชุดรายอ และมอบทุนสู่วันอีดีลฟิตรี รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีดีลฟิตรี ครั้งที่ ๑

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้นายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ"มอบชุดรายอ และมอบทุนสู่วันอีดีลฟิตรี รินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีดีลฟิตรี ครั้งที่ ๑" 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2560
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๕ (ระยะที่ ๑) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตรวจนิเทศ ติดตาม การขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

15 มิถุนายน 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตรวจนิเทศ ติดตาม การขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการชุด 7 นำโดยนายรอสดี กอวาอูตู  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนางสาวมาเรียม ลงซูซา  นักวิชาการศึกษา 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ประชุมครูผู้สอนตาดีกา ครั้งที่ 1/2560

15 มิถุนายน 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ประชุมครูผู้สอนตาดีกา ครั้งที่ 1/2560

เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมครูผู้สอนตาดีกา ครั้งที่ 1/2560  

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4/2560

15 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4/2560

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

15 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ณ  ห้องประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

15 มิถุนายน 2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" บริเวณแหล่งน้ำบ้านบูเกะบากง ม.๒ ต.ตะปอเยาะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560

26 พฤษภาคม 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พิธีเกี่ยวข้าวโครงการฟื้นฟูนาร้าง สร้างนาดี ปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ

19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  พิธีเกี่ยวข้าวโครงการฟื้นฟูนาร้าง สร้างนาดี ปีที่ 2   ของโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ

เวลา 13.00 น.  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกี่ยวข้าว

กิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอยี่งอ นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 สาวสวยหนุ่มหล่ออำเภอยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 59 ขบวนพาเหรดงานของดีเมืองนรา 59 สุดอลังการ โครงการ การประชุมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส วันแม่แห่งชาติอำเภอยี่งอ59 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนราธิวาส 2559 สำเนาของ รักแห่งแผ่นดินอำเภอยี่งอ 2558 ร.ร. อิสลามวิทยานุสรณ์ วันเด็ก 2559 โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ 1:08  โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส งานเกษียณอายุราชการ 58 โครงการอบรมการสอนภาษามลายูแบบเร็วใหม่ ขบวนพาเหรด อ.ยี่งอ ในงานของดีเมืองนรา 2558 สช.ยี่งอเทคนิคการสอนผู้สอนตาดีกา ขบวนพาเหรดอำเภอยี่งอ งานของดีเมืองนรา57 9 ส.ค.59 ปั่นปลูกอำเภอยี่งอ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาส นำเสนอต้อนรับ ผอ. สช. อ. 5 จว.ชายแดนภาคใต้ ตอนที่ 2 กิจกรรมแสดงความอาลัย อำเภอยี่งอ งานอำลาอาลัยนายอำเภอยี่งอ 17 พ.ย.59 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน พิพัฒน์ทักษิณ ตาดีกาสานสัมพันธ์อำเภอยี่งอ 2560 นัก- เดิน- ทาง  ก๊อลบุลวาฮิด อำเภอยี่งอ

ผู้อำนวยการ สช.อ.ยี่งอ

    นายมาหะมัดยูรี    โตะสะ

บุคคลากร สช.ยี่งอ

ลิ้งค์ต่างๆ

ราคาทองคำวันนี้

 

กำลังออนไลน์

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นข่าวมาเล่า

 

ข่าวการศึกษา

เนื้อหาล่าสุด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024