foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 01148/2563 ร่วมตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารเรียน

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมาหะมะยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 01148/2563 ร่วมตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารเรียนและขออนุญาตขยายหลักสูตรของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา โดยมี นายซูปียัน แดเมาะเล็ง ปลัดอำเภอยี่งอ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอามิน กะดะแซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ...(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.