foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดการประชุม และมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมวันนี้ คือ 1. เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV
2.เรื่องรายงานนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 3. เรื่องการจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ..............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.