foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา

 

 

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ( เวลา 14.00 น.) นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, ปลัดอำเภอยี่งอ, นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ , ร้อย ทพ.นย.ที่ 7 ฉก.ทพ.นย.ทร. ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล , ตำรวจ และ ผู้นำชุมชนเข้าร่วม จากนั้นประธานในพิธีปล่อยแถว จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.....(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ คอม สช.ยี่งอ)
 
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.