foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยครู  โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม   นายอำเภอยี่งอ 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยครู ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม   นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงแนวปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบวิธีป้องกันอุทกภัย การประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยทินกองทัพเรือ / ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ 6 7 8 , ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรยี่งอ,ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ทุกตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียนร่มเกล้า และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ ชั้น 2   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ......(ภาพ/ข่าวคอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.