foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 คำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 12/2563 นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนูรไลลา ยาอะมะวา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายมะอาซูวัน อูมา พนักงานขับรถยนต์ ได้ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ตำบลจอเบาะ จำนวย 8 ศูนย์.............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.