foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ดร.อาลัต หะยีแวอูมา ผอ.โรงเรียนฮาซานียะห์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนฮาซานียะห์  พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ 

 

 

วันที่ 9   กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ดร.อาลัต หะยีแวอูมา ผอ.โรงเรียนฮาซานียะห์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนฮาซานียะห์ พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมเยียน และติดตามแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงเรียนฮาซานียะห์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลแก่นักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส...............(ภาพ/ข่าวปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.