foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

เยี่ยมเยียน และติดตามแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนัสรันทร์ สาแลมา ผอ.โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์ พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมเยียน และติดตามแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลแก่นักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอับดุลเราะห์มานโรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส....(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.