ราคาน้ำมันวันนี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09 : 09 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09 : 09 น. ณ อาคารตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกฯ บ้านทุ่งคา ม.2 ต.ละหาร จ.นราธิวาส  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 28กุมภาพันธ์ ณ อาคารตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกฯ บ้านทุ่งคา ม.2 ต.ละหาร จ.นราธิวาสโดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นอภ.ยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานประชุมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หน่วยกำลังตำรวจ/ทหารในพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024