ราคาน้ำมันวันนี้

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024