ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ นายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณตลาดกลางการเกษตร เพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน หมู่ที่ ๒  ตำบลลาหาร   อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส   โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ กล่าวต้อนรับ มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในงานกว่า ๑,๐๐๐ คน  ภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการ  นิทรรศการของส่วนราชการ มีออกบู๊ธของโรงเรียนเอกชนในสังกัดของ สช.อ.ยี่งอด้วย 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024