ราคาน้ำมันวันนี้

เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2560วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องและเป็นระบบ ...(ปัญญา อัสมะแอ  ภาพและข่าว)

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024