ราคาน้ำมันวันนี้

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2559


 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ  ได้ดำเนินการออกตรวจตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยี่งอ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องและเป็นระบบ 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024