ราคาน้ำมันวันนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และโรงเรียนฮาซานียะห์  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

วันที่  8 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และโรงเรียนฮาซานียะห์  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา  ต.ละหาร อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส  โดยมีครูโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา  อ.เมือง จว.นราธิวาส  มาเป็นคณะกรรมการคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สช.อ.ยี่งอ เยี่ยมเยียนสนามสอบดูแลความเรียบร้อยครั้งนี้ด้วย  

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024