ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อัลฮูดา


 

เมื่อวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อัลฮูดา (บ้านพงปือเราะ) ม.๔ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นอภ.ยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายมูฮำหมัด สันหมาน อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฮูดา เป็นผู้กล่าวรายงาน......(ปัญญา อัสมะแอ  ภาพ/ข่าว) 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024