ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560           วันที่ 19 เมษายน  2560  เวลา 08.30 น. นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2560  โดยมีนายนิมะ แตนิมุ ปลัดอำเภอยี่งอ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน   ณ ห้องประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024