ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา  ประจำปี  2560  ระดับตำบลลุโบะบายะ   


 

  วันที่ 17 เม.ย. 60 (เวลา 08.30 น.) นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา  ประจำปี  2560  ระดับตำบลลุโบะบายะ  

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา  ประจำปี  2560 ระดับตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะประธานชมรมตาดีกา กล่าวต้อนรบและกล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อิหม่าม ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ครูผู้สอนและนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตำบลลุโบะบายะ 9  ศูนย์ จำนวนนักเรียนตาดีกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ทั้งด้านทักษะทางวิชาการ กีฬา เสริมสร้างพลานามัยที่ดี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากตามหลักการของศาสนาศาสนาอิสลาม โดยจัดขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2560 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล และการแข่งขันประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ตอบปัญหาอิสลามศึกษา คัดอาหรับ อ่านอัลกรุอาน บรรยาย และการแข่งขันอนาซีด...........(ปัญญา  อัสมะแอ  ข่าว/ภาพ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024