ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560  

วันที่ 20 เมษายน 2560  เวลา 10.30 น. นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตามโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ  อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส โดยนายยาลา  ใบกาเด็มนายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และนายจำนัล  เหมือนดำ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024