ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตาดีกา  สัมพันธ์ ประจำปี  2560  ตำบลจอเบาะ 


 

 

วันที่ 22 เม.ย. 2560 (เวลา 08.30 น.) นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตาดีกา  สัมพันธ์ ประจำปี  2560  ตำบลจอเบาะ

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ / ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตาดีกา สัมพันธ์ ประจำปี  2560  ตำบลจอเบาะ โดยมี เฉลิมศักดิ์ แวนะมะกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อิหม่าม ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ครูผู้สอนและนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตำบลจอเบาะ จำนวน 8 ศูนย์ โดยจัดขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560ณ สนามโต๊ะกา  บ้านแยะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล และการแข่งขันประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ตอบปัญหาอิสลามศึกษา คัดอาหรับ อ่านอัลกรุอาน บรรยาย และการแข่งขันอนาซีด

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024