ราคาน้ำมันวันนี้

เพื่อตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส


 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1772/2560 โดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานกรรมการเพื่อตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง พร้อมด้วยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ในการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เรื่อง ขอขยายหลักสูตรการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) และการขอขยายหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024