ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ มอบหมายให้นายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมในพิธีปิดการจัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น ในห้วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ มอบหมายให้นายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมในพิธีปิดการจัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น ในห้วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ จัดฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น ในห้วงที่ 2 มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

โดยมีนาวาเอก สิงหา ทองโป่ง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกทบทวนกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น ในห้วง 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด............(ปัญญา  อัสมะแอ  ข่าว/ภาพ)

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024