ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม  2560  เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ อันเป็นนโยบายและข้อสั่งการให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งติดตาม 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม  2560  เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ อันเป็นนโยบายและข้อสั่งการให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งติดตามและสรุปภารกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมาย ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาแด่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐา นะยากจน จำนวน 20 ทุน โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024