ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ    เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  

 

วันที่  9  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ    เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน    พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนต่อไป   ณ  ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024