ราคาน้ำมันวันนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.  นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์การออมของโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
วันที่ 10 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.  นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์การออมของโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสร้างวินัยการออม รู้จัก ความพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  รู้จักเก็บเงิน  ประหยัด  มัธยัสถ์  ตระหนักในคุณค่าของเงิน  อีกทั้งเพื่อว่านักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของนักเรียนให้มีทักษะความรับผิดชอบ ในการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ โดยมีนายอามิร อาแว ผู้จัดการโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024