ราคาน้ำมันวันนี้

  นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  ได้มอบหมายให้นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนตาดีกาในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา


 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.  นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ  ได้มอบหมายให้นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ/คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนตาดีกาในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่  ตาดีกา,มากอมุดดีน บ้านกำปงปีแซ ตาดีกานูรดีน บ้านยาโง๊ะ, ตาดีกานูรุลฮูดา บ้านลุโบะบือซา, ตาดีกาดารุลอิสลาเมียะ  บ้านลุโบะดาโตะ และตาดีกาอัลยามียะห์ บ้านโคกมาแจ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนตาดีกาได้มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและรักในการเล่นกีฬา  โดยมีประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ครูผู้สอน และนักเรียนตาดีกา ร่วมให้การต้อนรับ

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024