ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ. สช.อ.ยี่งอ  ประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Leteracy )


 

 

 

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ. สช.อ.ยี่งอ ได้รับมอบหมายจาก นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ / ผอ.ศปก. อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม เรื่องโครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Leteracy ) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาน้องๆเยาวชน นักเรียน ในพื้นที่ต่อไป

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024