ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ  ได้เข้าร่วมประชุม โครงนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน


 

วันที่ 26 - 28 กันยายน 2560  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ. สช.อ.ยี่งอ ได้รับมอบหมายจาก นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ / ผอ.ศปก. อ.ยี่งอ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โครงนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ทั้งเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024