ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 3 คน ประกอบด้วย วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นางจีรวรรณ  แซ่หลี     ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ช่วยราชการ  สช.จังหวัดนราธิวาส  2.นายสมาน  โตะเย็ง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนมาฮัดมูฮำมาดียะห์   3.  นางกิติยา  นราพงศ์ศาสน์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 ช่วยราชการโรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา  ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024