foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 3 มีนาคม 2561 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

 

 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง อ.เมืองนราธิวาส ดร.ชลำ อรรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยระดับจังหวัดนราธิวาส ปี 2561 โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ โรงเรียนเอกชนทุกระบบ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมงาน

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.พิธีมอบเข็มเชิดฃูเกียรติ ครูดีศรีเอกชนระดับจังหวัดนราธิวาส จำนวน 65 คน 2.พิธีมอบเข็มที่ระลึก 100 ปี การศึกษาเอกชนจำนวน 73 คน 3.พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรส่งเสริมการศึกษาเอกชนดีเด่น จำนวน 15 คน.

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.